Raex® News 3.2020
CO₂-effektivitet – 7 % bättre än genomsnittet i Europa
Raex® stål tillverkas av SSAB, ett företag som är starkt engagerat i hållbar ståltillverkning. Och vad gäller CO₂-effektivitet rankas SSAB som ett av världens bästa inom järnmalmsbaserad ståltillverkning. För att behålla sin ledande position kommer företaget att fortsätta med sina ambitiösa utvecklingsinsatser. SSAB har som mål att reducera CO₂-utsläppen från sin ståltillverkning med 300 000 ton fram till slutet av 2020, jämfört med basåret 2014. Diagrammet nedan visar ett indexerat genomsnitt för koldioxideffektivitet och SSABs position inom järnmalmsbaserad framställning i förhållande till ståltillverkare i andra regioner. (Indexerad koldioxideffektivitet vid järntillverkning, baserat på 2012 års kolförbrukning Källa: Stahl-Zentrum)
Mot fossilfri stålproduktion
Vad innebär satsningen på fossilfri stålproduktion för Raex®? Raex® från SSAB kommer att bli en av världens första produkter som tillverkas med fossilfri teknik. Mellan år 2030 och 2040 planerar SSAB att konvertera masugnarna för att eliminera det mesta av de återstående koldioxidutsläppen och därmed nå målet med fossilfri produktion år 2045.
Lägre utsläpp från järnmalmsbaserad ståltillverkning
Totalt 90 % av utsläppen härrör från masugnarna, bland annat reduktionsmedel (kol och koks) och andra insatsmaterial. Planen är att ersätta dessa reduktionsmedel med vätgas, vilket i slutändan leder till utsläpp av vätgas och vatten istället för koldioxid. I bilden nedan jämförs den traditionella ståltillverkningsprocessen med den fossilfria metoden.
Avsevärt minskade utsläpp under stålets hela livscykel
Raex® stålets resa börjar som järnmalm och återvunnet stål, och efter användning återgår det till stålverket som återvunnet stål. Via minskade utsläpp från tillverkningen och genom att använda Raex® slitstarkt stål för att öka produkternas livslängd eller minska vikten kan livscykelutsläppen reduceras drastiskt. Följ SSABs satsning på hållbar ståltillverkning på raexsteel.se.
Kontakta oss

Stålgross i Sverige AB

Kortebovägen 6, 553 11

Jönköping, Sweden

www.stalgross.se

 

Telefon:

+46 (0)36 300 200

 

E-post:

info@stalgross.se