Raex® nyhetsbrev 6.2020
Förutsägbar livslängd och kostnadseffektivitet går hand i hand
Kostnadseffektivitet är vad de flesta tillverkare och slutanvändare förväntar sig av sitt material. När olika materialbatcher har samma förutsägbara egenskaper kan materialförlusterna minimeras i verkstadsbearbetningen. Och fördelarna är inte begränsade till verkstaden – slutanvändaren eller operatören kan se fram emot färre haverier och driftstopp tack vare en mer förutsägbar process. Därför litar kunderna på Raex® stål. Det ger dem förutsägbara resultat och kostnadseffektivitet i olika tillämpningar.
Materialoptimering avgörande för oavbruten produktion
Kostnadseffektivitet kan uppnås när materialet fungerar som förväntat utan att orsaka störningar i de primära processerna. Hur snabbt materialet förslits beror på hur nötande det är, dess hårdhet och den aktuella tillämpningen. Om man förväntar sig en konstant livslängd, med små skillnader i materialhårdhet mellan olika batcher, kan man använda tunnare dimensioner i konstruktionen och minska materialkostnaderna. Med Raex® stål kan konstruktionen göras tunnare och mer kostnadseffektiv.
Exaktare planering skapar ökat värde
När materialhårdheten är konstant mellan olika batcher kan underhållet genomföras som planerat tack vare stålets förutsägbara egenskaper. En annan fördel med bättre planering är att alla stödaktiviteter kan planeras in samtidigt utan att störa den huvudsakliga, lönsamma tillämpningen som stålet används för. Raex® stålets enhetliga kvalitet leder till hög kostnadseffektivitet och gör att du kan planera och utföra arbetet med tillförsikt.
Raex® är den trygga lösningen
Hög nominell hårdhet och konstant hårdhet genom hela tjockleken gör att produkten kan användas på ett förutsägbart sätt, vilket innebär kostnadseffektivitet i många tillämpningar. Förbättrad underhållsplanering och färre avbrott är inte de enda fördelarna med Raex® stål. Stålets höga kvalitet och förutsägbara prestanda innebär mindre risk för maskinhaverier, vilket bidrar till ökad säkerhet på arbetsplatsen.
Kontakta oss

Stålgross i Sverige AB

Kortebovägen 6, 553 11

Jönköping, Sweden

www.stalgross.se

 

Telefon:

+46 (0)36 300 200

 

E-post:

info@stalgross.se